CLOSE

Stefan-Thelberg

Stefan Thelberg,
CEO, Sweden
stefan.thelberg@holmsecurity.com
+46 (0)739-99 33 12

Welcome to Sweden!

Vi guidar dig gneom nästa generations sårbarhetsanalyser Sveriges största plattform för automatiserade & kontinuerliga sårbarhetsanalyser. Som bara blir bättre.

Read more

Get started

CLOSE

Stefan-Thelberg

Stefan Thelberg,
CEO, Sweden
stefan.thelberg@holmsecurity.com
+46 (0)739-99 33 12

Welcome to UK!

Vi guidar dig gneom nästa generations sårbarhetsanalyser Sveriges största plattform för automatiserade & kontinuerliga sårbarhetsanalyser. Som bara blir bättre.

Read more

Get started

CLOSE

Stefan-Thelberg

Alok Sahay,
Sales Director, India
alok.sahay@holmsecurity.com
+91 8800-67 77 99

Welcome to India!

Hi! My name is Alok and I'm your local representative in India.

Looking for a cyber security solution and vulnerability management? Let's talk! 

View products

Book demo

CLOSE

Stefan-Thelberg

Stefan Thelberg,
CEO, Sweden
stefan.thelberg@holmsecurity.com
+46 (0)739-99 33 12

Welcome to Norge!

Vi guidar dig gneom nästa generations sårbarhetsanalyser Sveriges största plattform för automatiserade & kontinuerliga sårbarhetsanalyser. Som bara blir bättre.

Read more

Get started

CLOSE

Stefan-Thelberg

Stefan Thelberg,
CEO, Sweden
stefan.thelberg@holmsecurity.com
+46 (0)739-99 33 12

Welcome to Malaysia

Vi guidar dig gneom nästa generations sårbarhetsanalyser Sveriges största plattform för automatiserade & kontinuerliga sårbarhetsanalyser. Som bara blir bättre.

Read more

Get started

Myndighet

Holm Security arbetar idag med många myndigheter i Sverige och har under åren byggt upp en gedigen kunskap om behov och lösningar, vilket gör att vi kan hjälpa just din myndighet på bästa sätt. Holm Security erbjuder en marknadsledande plattform för kontinuerliga och automatiserade sårbarhetsanalyser som hjälper din myndighet ta kontrollen över IT-säkerheten på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

SE -Strålsäkerhetsmyndigheten SE - myndighet press SE - UKA SE  ESV

Holm Security

Ett stort steg mot en säkrare myndighet

En medelstor myndighet har ofta flera hundra, ibland tusentals, olika system som används för att upprätthålla service och funktion. Många av dessa system är exponerade ut mot internet som webbapplikationer eller API:er. Det gör att exponeringsytan är stor samtidigt som hotbilden ökar och resurser inom IT-säkerhet ofta är begränsade. På detta tillkommer allt fler lagar och rekommendationer inom IT-säkerhet som myndigheten måste förhålla sig till.

Trygghet

Lång erfarenhet av arbete med svenska myndigheter

Holm Security VMP är en komplett plattform för automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser. Plattformen skannar efter ett ständigt ökande antal sårbarheter i nätverk, system, webbapplikationer, API:er, molntjänster och din infrastruktur i molnet. Lokal skanning, bakom er brandvägg, sker med hjälp av en eller flera Scanner Appliances som installeras i din virtuella miljö.

Support

Kontinuerlig experthjälp

Utöver vår obegränsade produktsupport så får du hjälp från våra experter på sårbarhetsanalyser. De stöttar dig löpande, hjälper till med rutiner, prioritering och finns tillgängliga när du har frågor. Varje kvartal har vi ett möte där vi analyserar och följer upp arbetat med sårbarheter. Detta borgar för att du ökar din IT-säkerhet och får ut maximalt av investeringen i vår plattform.

Integrationer

Integrera med andra processer & verktyg

Plattforms-API:et möjliggör för programmatiska integreringar med bland annat CI/CD och SIEM-produkter och SOC tjänster. Det finns även färdiga lösningar för integration med bland annat Jira och Slack. Även stöd för Webhooks finns för integration med en rad olika system.

Ökade säkerhetskrav för myndigheter

NIS-direktivet

Ställer specifika krav på ett systematiskt IT-säkerhetsarbete.

RSA (risk och sårbarhetsanalyser)

Krav på sårbarhetsanalyser av teknisk infrastruktur.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen ställer indirekt ökade krav på IT-säkerhet eftersom läckage kan leda till allvarliga konsekvenser och höga böter.

Riksrevisionen

Riksrevisionen rekommenderar att genomföra kontinuerliga sårbarhetsanalyser.