CLOSE

Stefan-Thelberg

Stefan Thelberg,
CEO, Sweden
stefan.thelberg@holmsecurity.com
+46 (0)739-99 33 12

Welcome to Sweden!

Vi guidar dig gneom nästa generations sårbarhetsanalyser Sveriges största plattform för automatiserade & kontinuerliga sårbarhetsanalyser. Som bara blir bättre.

Read more

Get started

CLOSE

Stefan-Thelberg

Stefan Thelberg,
CEO, Sweden
stefan.thelberg@holmsecurity.com
+46 (0)739-99 33 12

Welcome to UK!

Vi guidar dig gneom nästa generations sårbarhetsanalyser Sveriges största plattform för automatiserade & kontinuerliga sårbarhetsanalyser. Som bara blir bättre.

Read more

Get started

CLOSE

Stefan-Thelberg

Alok Sahay,
Sales Director, India
alok.sahay@holmsecurity.com
+91 8800-67 77 99

Welcome to India!

Hi! My name is Alok and I'm your local representative in India.

Looking for a cyber security solution and vulnerability management? Let's talk! 

View products

Book demo

CLOSE

Stefan-Thelberg

Stefan Thelberg,
CEO, Sweden
stefan.thelberg@holmsecurity.com
+46 (0)739-99 33 12

Welcome to Norge!

Vi guidar dig gneom nästa generations sårbarhetsanalyser Sveriges största plattform för automatiserade & kontinuerliga sårbarhetsanalyser. Som bara blir bättre.

Read more

Get started

CLOSE

Stefan-Thelberg

Stefan Thelberg,
CEO, Sweden
stefan.thelberg@holmsecurity.com
+46 (0)739-99 33 12

Welcome to Malaysia

Vi guidar dig gneom nästa generations sårbarhetsanalyser Sveriges största plattform för automatiserade & kontinuerliga sårbarhetsanalyser. Som bara blir bättre.

Read more

Get started

Energibolag

Holm Security är den största leverantören av automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser för energibolag i Sverige. Det ger oss stor erfarenhet och förståelse för just din utmaning. Se några exempel på energibolag som vi arbetar med idag här.

kraftringen customer holm security SE-Gasnätet bodens-energi-customer-holm-security SE - karlskoga energi SE - SEOM SE - Molndal energi se - hedemora energi SE - Falbygdens ernergi

Holm Security

Vi hjälper dig som energibolag möta ny lagstiftning

In August 2018, a new and important legislation came into force based on the EU-directive NIS (Network and Information Security). The law pushes high demands on IT security for energy companies. Lack of compliance can lead to serious consequences for companies, for example getting withdrawn from the market. This means that vulnerability assessment becomes more or less a requirement. This new legislation is placed on top of the data protection regulation (GDPR) which also places increased demands on IT security.

Nya krav

Dataskyddsförordningen (GDPR) ökar kraven på säkerhet

Den nya dataskyddsförordningen är till för att stärka skyddet för individen genom att ställa högre krav på den som registrerar eller behandlar personuppgifter. Inte minst måste en god säkerhet finnas för att skydda mot dataläckor. Skulle en läcka uppstå måste detta rapporteras, vilket gör att säkerhetsbrister kan bli mycket kostsamma. Organisationer som inte följer EU:s nya personuppgiftslag, kan få dryga böter med upp till fyra procent av bolagets globala omsättning.

Direktiv

NIS - krav på strukturerat IT-säkerhetsarbete

NIS-direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet, såsom elförsörjning måste påvisa att de arbetar systematiskt, strukturerat och kontinuerligt med säkerheten i sin IT-miljö. Bakgrunden till NIS är den ökade hotbilden för alla typer av organisationer – inte minst från främmande makter.

Ny hotbild

Främmande makter - ett nytt och växande hot

Främmande makter - ett nytt och växande hot
Under 2015 stod främmande makter för över 100 000 attacker och mot svenska mål enligt FRA. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare. Målet är att antingen komma åt hemlig information eller att utnyttja datorer och servrar i Sverige för att göra vidare attacker i andra länder. FRA uppmanar inte minst alla energibolag att förbättra sin säkerhet för att stå emot detta nya och ökande hot.