Free trial Request quote Contact me
04September
Cloud Service Level Agreement – CSLA
I takt med att fler och fler organisationer och företag börjar använda molntjänster ökar behovet av att utgå ifrån och att använda standardavtal för att reglera uppföljning av de krav och villkor som överenskommits mellan molntjänstkunden och molntjänstleverantören. Detta regleras ofta genom ett så kallat Service Level Agreement, eller SLA.

Den internationella standardiseringsorganisationen ISO/IEC bedriver sedan en tid ett arbete som syftar till att ta fram ett ramverk för överenskommelse om tjänstenivå för molntjänster ISO/IEC 19086, på engelska ”Cloud Service Level Agreement” eller ”CSLA”. Standarden publiceras i fyra olika delar där den första delen är redo för publicering under hösten 2016.

Sverige deltar i det internationella arbetet via SIS TK 542, en del av SIS med fokus på standarder inom bland annat molnet. I februari i år beslutade SIS TK 542 att under 2016 publicera en svensk version av 19086 del 1. Kommittén har tidigare tagit fram en svensk standard av ISO/IEC 17788 (molnbaserade datortjänster, översikt och terminologi).

Områden i CSLA

De områden som bör beskrivas i en CSLA är följande:

  1. Tillgänglighet
  2. Prestanda
  3. Åtkomst
  4. Skydd av personuppgifter
  5. Informationssäkerhet
  6. Avslut av tjänst
  7. Styrning
  8. Tjänstens tillförlitlighet
  9. Intyg och certifieringar
  10. Hantering av data

”CSLA är ett steg i rätt riktning. Det gör det enklare att jämföra servicenivå mellan seriösa aktörer på marknaden. Normalt kanske man inte synar villkoren så noga, men när fler och fler IT-säkerhetstjänster flyttar ut i molnet så blir det allt viktigare med bra SLA;er.”, säger Stefan Thelberg, CEO på Holm Security.

Holm Security i linje med CSLA

Holm Securitys villkor för servicenivå uppfyller kraven för CSLA, vilket gör att du kan känna dig trygg men tydliga villkor som du lätt kan följa upp och jämföra med andra leverantörer.