CLOSE

Stefan-Thelberg

Stefan Thelberg,
CEO, Sweden
stefan.thelberg@holmsecurity.com
+46 (0)739-99 33 12

Welcome to Sweden!

Vi guidar dig gneom nästa generations sårbarhetsanalyser Sveriges största plattform för automatiserade & kontinuerliga sårbarhetsanalyser. Som bara blir bättre.

Read more

Get started

CLOSE

Stefan-Thelberg

Stefan Thelberg,
CEO, Sweden
stefan.thelberg@holmsecurity.com
+46 (0)739-99 33 12

Welcome to UK!

Vi guidar dig gneom nästa generations sårbarhetsanalyser Sveriges största plattform för automatiserade & kontinuerliga sårbarhetsanalyser. Som bara blir bättre.

Read more

Get started

CLOSE

Stefan-Thelberg

Alok Sahay,
Sales Director, India
alok.sahay@holmsecurity.com
+91 8800-67 77 99

Welcome to India!

Hi! My name is Alok and I'm your local representative in India.

Looking for a cyber security solution and vulnerability management? Let's talk! 

View products

Book demo

CLOSE

Stefan-Thelberg

Stefan Thelberg,
CEO, Sweden
stefan.thelberg@holmsecurity.com
+46 (0)739-99 33 12

Welcome to Norge!

Vi guidar dig gneom nästa generations sårbarhetsanalyser Sveriges största plattform för automatiserade & kontinuerliga sårbarhetsanalyser. Som bara blir bättre.

Read more

Get started

CLOSE

Stefan-Thelberg

Stefan Thelberg,
CEO, Sweden
stefan.thelberg@holmsecurity.com
+46 (0)739-99 33 12

Welcome to Malaysia

Vi guidar dig gneom nästa generations sårbarhetsanalyser Sveriges största plattform för automatiserade & kontinuerliga sårbarhetsanalyser. Som bara blir bättre.

Read more

Get started

Energiselskaper

Holm Security er en av de største leverandørene av automatiserte og kontinuerlige sårbarhetsanalyser for energiselskaper i Norge. Det gir oss god erfaring og forståelse av din spesielle utfordring. Se noen eksempler på energiselskaper som vi samarbeider med i dag her.

kraftringen customer holm security NO hallingdal kraftnett NO Hågogaland kraft NO - Tussa

Holm Security

Vi hjelper deg som energiselskap med å møte ny lovgivning

I august 2018 trådte en ny og viktig lovgivning i kraft basert på EU-direktivet NIS (Network and Information Security). Loven presser høye krav til IT-sikkerhet for energiselskaper. Manglende etterlevelse kan føre til alvorlige konsekvenser for selskaper, for eksempel å bli trukket ut av markedet. Dette betyr at sårbarhetsvurdering blir mer eller mindre et krav. Denne nye lovgivningen er plassert på toppen av databeskyttelsesforordningen (GDPR) som også stiller økte krav til IT-sikkerhet.

Nye samsvarsfunksjoner og forskrifter

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) øker sikkerhetskravene

Den nye databeskyttelsesforordningen skal styrke beskyttelsen av den enkelte ved å stille høyere krav til de som registrerer eller behandler personopplysninger. Ikke minst må god sikkerhet være på plass for å beskytte mot datalekkasjer. Skulle det oppstå en lekkasje, må det rapporteres at sikkerhetsmangler kan være svært kostbare. Arrangører som ikke overholder EUs nye personopplysningslov kan motta tunge bøter på opptil fire prosent av selskapets globale salg.

Nye samsvarsfunksjoner og forskrifter

NIS - krav på strukturerat IT-säkerhetsarbete

NIS-direktivet inkluderer all organisasjon som bedriver samhällsviktigt virksomhet, som elforsörjning må påvisa at de arbeider systematisk, strukturer og kontinuerlig med sikkerheten i sin IT-miljø. Bakgrunnen til NIS er den ökade hotbilden for alle typer av organisasjoner - ikke minst fra främmande makter.

Nytt trusselbilde

Utenlandske makter - en ny og voksende trussel

Utenlandske makter - en ny og voksende trussel
I 2015 utgjorde utenlandske makter over 100.000 angrep og mot svenske mål ifølge FRA (Försvarets Radio Anstalt). Dette er en kraftig økning sammenlignet med tidligere. Målet er å enten få tilgang til hemmelig informasjon eller å bruke datamaskiner og servere i Sverige til å utføre ytterligere angrep i andre land. Ikke minst ber FRA alle energiselskaper om å forbedre sikkerheten for å motstå denne nye og voksende trusselen.